Erasmus vs. opravdové studium v zahraničí

Již delší dobu se setkávám se studenty, kteří během svého bakalářského či magisterského studia absolvovali zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus. Tento program je určitě zajímavý a jeho cílem je studentům ukázat, jak to v zahraničí chodí, a navíc za velmi zajímavou částku, kterou si mohou dovolit i sociálně slabší rodiny. V některých případech je studentům hrazena většina semestrálního či ročního pobytu, v případech jiných musí rodina studenta sáhnout hlouběji do kapsy a větší část Erasmus programu si zafinancovat sama.

Tento článek je spíše zaměřený na to, jak se v takovém Erasmus programu studuje a zda se to vůbec dá jako studium brát. Pamatuji si na celé své magisterské studium ve Švýcarsku. Měli jsme 12 předmětů; nevěděli jsme, kam dřív skočit; bylo to velmi náročné, ale zároveň obohacující, protože jsem poprvé v životě měla pocit, že dělám něco, co má smysl a učí mě profesionálové z celého světa, kteří mají s daným předmětem vlastní zkušenosti. Vždy k nám ale do semestru nastoupil nějaký Erasmus student. Tento student s námi studoval třeba jen pár hodin denně (nebo pár hodin týdně!), a místo našich 12 předmětů za semestr měl předměty dva nebo tři. Když jsme ho „vyfasovali“ do nějakého týmu na skupinový projekt, tak byl většinou naprosto nepoužitelný, protože jak sám řekl „Jsem tady proto, abych se bavil, ne abych studoval!“. Tak jsme si skupinový projekt udělali víceméně bez tohoto studenta. Jeho jméno na projektu sice figurovalo, ale jeho přidaná hodnota byla minimální nebo nulová.

Tito studenti často do cizí země přijíždějí ve známé skupince už ze své země. Takže základním problémem je i to, že se vlastně neustále srocují ve skupině svých domovských studentů, mluví svým rodným jazykem a obrážějí jeden večírek za druhým. Mají tedy semestr v zahraničí jako jednu velkou party. Do školy se vždycky jednou za čas přijdou podívat na pár svých předmětů, které musejí absolvovat, aby měli v indexu zapsáno, že ten semestr v zahraničí opravdu byli. Učitelé na zahraniční vysoké škole je berou jako skupinu studentů, se kterými se vlastně nemůže moc počítat. Když se po nich chce nějaká práce, běžný Erasmus student většinou řekne, že nemůže, že to nezná, že to ve škole nebrali nebo že to nezapadá do jeho studijního plánu. Další „výmluva“ je, že se zrovna chystá se svojí partou na výlet. Dokonce jsem se setkala i s případem, kdy studentka z jedné nejmenované školy vyjela na Erasmus program, aniž by ovládala jazyk, ve kterém se vyučuje. To by opravdovému studentovi, který na školu do zahraničí nastoupí, nikdy neprošlo. Pokud chci v dané zemi studovat, musím přeci tamní jazyk ovládat, nebo je tomu jinak?

Nechci nikomu sahat do svědomí, zcela jistě existují studenti, kteří v Erasmus programu využijí maximum toho, co jim tento program nabízí a „nakopne“ je to k dalším možnostem, jak se dostat do zahraničí nebo si uvědomí, co chtějí a co ne. Je to každopádně na každém studentovi, jak takový semestr či rok v zahraničí stráví. Pokud má za cíl pokusit se proniknout do jiného vzdělávacího systému, chodit do školy, učit se novým věcem, poznávat místní kulturu a dozvědět se tím i hodně o sobě samém, není na tom nic špatného. Pro tyto studenty tady takovéto programy jsou. Pokud ale student jede do zahraničí s cílem „pořádně zapařit a užít si večírky“, tak na tom je něco špatně a myslím si, že by to nemělo být z veřejných zdrojů financováno.

Na rozdíl od Erasmus studentů jsou tady tací, kteří se rozhodnou studovat v zahraničí celý bakalářský nebo magisterský stupeň. Tito studenti musejí projít poměrně dost obtížným přijímacím řízením a na dané zahraniční škole mají stejné podmínky jako studenti z jiných zemí. Během doby studia si také užívají cestování, koníčky a navazují přátelství s lidmi z celého světa, ale hlavním cílem, proč odjeli na danou školu studovat, je studium. Nezaměňujme tedy, prosím, Erasmus studium s opravdovým studiem v zahraničí. Je to velmi zkreslené a jedná se o dvě zcela odlišné oblasti a zkušenosti. Pokud se chce student skutečně něco naučit a proniknout do vybraného oboru, je dobré si studium vybrat sám a jet do zahraničí na vlastní pěst.

2018-10-01T16:05:17+02:00 1.10.2018|