Jednou z pomaturitních vzdělávacích institucí v USA je i community college, kterou my v českém školském systému, nemáme. Tím pádem tento systém neznáme. Přesto máme o této vzdělávací instituci spíše negativní povědomí. Proč tomu tak ale je? Jedná se totiž o velmi zajímavou a nejméně nákladnou možnost studia v USA.

Mnoho studentů, kteří chtějí odjet studovat do zahraničí, chce jet do USA. Nicméně, je potřeba si uvědomit, že i když je americký vzdělávací systém jeden z nejlepších a nejzajímavějších, je také jeden z nejdražších. Američané berou vzdělání jako investici a od narození potomka střádají finanční prostředky pro to, aby mohli jejich syn či dcera studovat vysokou školu. Když nastřádají více, jde na dražší vysokou školu; když nastřádají méně, nastoupí na levnější vysokou školu. O drahých školách v tomto článku psát nebudu – to jsou univerzity, kde se platí 50-60 tisíc dolarů za školní rok a více. V tomto článku se zaměřím na nejlevnější varianty.

Jednou z finančně nejvýhodnějších variant je studium na community college. Community college by se dala trochu přirovnat k vyšší odborné škole u nás v ČR, i když opravdu jenom trochu. Vyšší odborné školy v ČR jsou na ekonomických, zdravotních či technických středních školách, kde se studenti dále vzdělávají ve specifických oborech navazujících na zaměření dané střední školy. Community colleges jsou jiné.

Na mnohých community colleges ani nepostřehnete, že se nejedná o univerzitu. Většina velkých community colleges má velký kampus, kde studenti bydlí a pracují. Dále samozřejmě nabízejí mnoho oborů a stovky předmětů, které si může student, stejně jako na univerzitě, sám zvolit. Jediný rozdíl je v počtu let. Community college trvá dva roky. Po těchto dvou letech může student získat certifikát, že je specializovaný v nějakém oboru, kterému se věnoval, a může jít pracovat. Mnoho studentů však po absolvování community college pokračuje na univerzitu, kde studují již pouhé dva roky k tomu, aby získali bakalářský titul.

Co ale takového studenta vede na community college a proč nejde rovnou na univerzitu? Odpověď na tuto otázku je poněkud jednoduchá. V mnohých případech jsou to finance. Community college totiž stojí od 8 do 15 tisíc dolarů za rok, což je velký rozdíl od drahých univerzit. Studenti tedy platí první dva roky „nízké“ školné na community college a pak na univerzitě platí vyšší školné už jen dva roky, ne celé čtyři, jak by tomu bylo, kdyby nastoupili po maturitě rovnou na univerzitu. Mnohé community colleges mají smlouvy s velkým množstvím univerzit, kam mohou pak jejich studenti bez problémů na dokončení bakaláře přestoupit.

Tak neváhejte a zkuste community college 🙂